HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin về việc lùi thời gian tổ chức ĐHNĐT thường niên quỹ BVBF và quỹ BVFED

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo việc lùi thời gian tổ chức Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Quỹ mở đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) và Quỹ mở đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED) như sau:

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp, đồng thời nhằm tuân thủ quy định của Chính phủ về việc thực hiện giãn cách xã hội trong khoảng thời gian từ 16/4/2020 đến 22/4/2020 và có thể kéo dài tới hết tháng 4/2020, trùng với thời gian dự kiến tổ chức họp đại hội nhà đầu tư quỹ BVBF và quỹ BVFED vào ngày 23 và 24/4/2020, BVF kính thông báo tới Quý Nhà đầu tư về việc lùi thời gian tổ chức đại hội nhà đầu tư quỹ BVBF và quỹ BVFED năm 2020.

Thời gian tổ chức lại dự kiến: BVF sẽ lựa chọn thời gian phù hợp và gần nhất sau khi hết giai đoạn giãn cách xã hội và sẽ gửi lại thư mời tới Quý Nhà đầu tư.