HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2023 giữa BVF và E&Y

Công ty TNHH quản lý quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2023 giữa BVF và E&Y theo công văn đính kèm: