HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin về việc giải trình biến động KQKD Q3.2020 so với cùng kỳ năm 2019

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố công văn giải trình biến động KQKD Q3.2020 so với cùng kỳ năm 2019 theo file đính kèm như sau: