HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin về việc Cấp Giấy chứng nhận đăng ký Chứng chỉ quỹ ETF BVFVN DIAMOND

Công ty TNHH quản lý quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố thông tin về việc Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ BVFVND, chi tiết tại file đính kèm: