HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Sơn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

Căn cứ theo công văn số 1111/2018/QĐ-HĐQT ngày 19 tháng 7 năm 2018, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo việc bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Sơn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm