HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Việt làm Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

Ngày 19 tháng 07 năm 2018, Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã ra quyết định số 1112/2018/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Việt làm Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt.

Quyết định nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký, xem file dưới đây để biết thêm chi tiết:

Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt trân trọng thông báo./.