HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm ông Đỗ Anh Đức làm Chủ tịch tạm thời của Ban đại diện Quỹ BVBF

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin thông báo nghị quyết Ban đại diện Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt về việc bổ nhiệm ông Đỗ Anh Đức là Chủ tịch tạm thời của Ban Đại diện Quỹ BVBF cho tới Đại hội Nhà đầu tư gần nhất.

Chi tiết xem tại file đính kèm  Download