HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin về việc bà Trần Thị Phương Thảo được thôi làm Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

Ngày 19 tháng 07 năm 2018, Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã ra quyết định số 1110/2018/QĐ-HĐQT về việc bà Trần Thị Phương Thảo được thôi làm Thành viên Hội đồng thành viên Công ty.

Quyết định nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký, xem file dưới đây để biết thêm chi tiết:

Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt trân trọng thông báo./.