HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin về việc bà Đặng Phương Chi thôi giữ chức vụ Thành viên Ban đại diện Quỹ BVPF

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo về việc bà Đặng Phương Chi thôi giữ chức vụ Thành viên Ban đại diện quỹ Đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF) kể từ ngày 12/11/2018 (thông tin chi tiết tại file đính kèm)