HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin về ứng viên Ban đại diện Quỹ BVIF

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố thông tin về ứng viên Ban đại diện Quỹ Giá trị Bảo Việt (BVIF) cụ thể như sau:

  • Bà LÊ THỊ QUỲNH CHI
  • Sinh ngày: 12 tháng 11 năm 1972
  • CMND số: 013088097 cấp ngày 03/06/2008 tại Hà Nội
  • Địa chỉ thường trú: 309A A1 Thành công, Hà Nội
  • Trình độ học vấn: Thạc sĩ, Chuyên ngành: Kinh tế.
  • Kinh nghiệm: 18 năm trong lĩnh vực Đầu tư chứng khoán (từ 2001 đến nay)

Các hồ sơ kèm theo: