HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin về thành viên Hội đồng thành viên của Công ty quản lý quỹ Bảo Việt

Công ty TNHH quản lý quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố quyết định về việc kéo dài thời hạn giữ chức vụ của Chủ tịch và thành viên HĐTV Công ty, chi tiết tại file đính kèm: