HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin về niêm yết chứng chỉ quỹ ETF tại HSX

Công ty TNHH quản lý quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố thông tin về việc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM cấp QĐ về việc chấp thuận niêm yết chứng chỉ quỹ ETF BVFVN DIAMOND ngày 02/08/2023, cụ thể tại file đính kèm: