HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin về người được ủy quyền CBTT quỹ ETF

Công ty TNHH quản lý quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố thông tin về người được ủy quyền CBTT quỹ ETF theo công văn đính kèm: