HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin về ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên của quỹ ETF BVFVN DIAMOND

Công ty TNHH quản lý quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên của quỹ ETF BVFVN DIAMOND, chi tiết tại file đính kèm: