HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin về ngày chốt danh sách Nhà đầu tư, lấy ý kiến bằng văn bản năm 2016 - Quỹ BVBF

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt trân trọng thông báo về việc chốt danh sách Nhà đầu tư của quỹ BVBF để lấy ý kiến bằng văn bản, cụ thể tại file đính kèm: