HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin về giấy chứng nhận thành lập quỹ BVFED và thông tin về bản cáo bạch, điều lệ quỹ BVFED cập nhật tháng 5 năm 2019

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố thông tin về giấy chứng nhận thành lập Quỹ BVFED và cập nhật thông tin về bản cáo bạch và điều lệ quỹ năm 2019