HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng ETF BVFVN DIAMOND

Công ty TNHH quản lý quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng ETF BVFVN DIAMOND (BVFVND), cụ thể tại link đính kèm: