HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin về bổ nhiệm lại thành viên Hội đồng thành viên Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố thông tin về việc bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Đình An giữ chức vụ thành viên HĐTV Công ty QLQ Bảo Việt. Chi tiết tại file đính kèm: