HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin về bổ nhiệm lại Kế toán trưởng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố thông tin về việc bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Đặng Chí Nghĩa, cụ thể:

- Bổ nhiệm lại Ông Đặng Chí Nghĩa giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt với thời hạn 02 năm kể từ ngyaf 19/09/2021

- Thông tin chi tiết xem tại Quyết định số 08/QĐ-BVF-HĐTV.2021