HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin v/v Báo cáo điều chỉnh sai lệch hạn chế đầu tư của quỹ BVFED

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo Báo cáo điều chỉnh sai lệch hạn chế đầu tư của quỹ BVFED, cụ thể tại file đính kèm: