HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin theo CV số 560/2023/BVF-HĐ

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo Báo cáo sai lệch hạn chế đầu tư của quỹ BVFED cụ thể tại file đính kèm: