HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin theo CV số 539/2023/BVF-HĐ

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo Báo cáo điều chỉnh sai lệch hạn chế đầu tư của quỹ BVFED cụ thể tại file đính kèm: