HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin theo công văn số 212/2023/BVF-GSTT

Công ty quản lý quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố thông tin Quy chế công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của BVF, tại file đính kèm: