HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin số tài khoản của ĐLPP mới VPBanks của quỹ BVBF

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố số tài khoản của ĐLPP mới (VPBanks) phân phối chứng chỉ quỹ BVBF, cụ thể :

Đại lý phân phối: Công ty Chứng khoán VPBank

  • Tên tài khoản: Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt
  • Số tài khoản: 12210002449102
  • Tại Ngân hàng: BIDV - Chi nhánh Hà Thành