HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin Quyết định xử phạt

Ngày 28/12/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 339/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt, cụ thể như sau:

Phạt tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) theo quy định tại Nghị định 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ vì thực hiện giao dịch tài sản cho Khách hàng ủy thác đầu tư với khối lượng, giá trị giao dịch trong năm thông qua một công ty chứng khoán vượt quá giới hạn về tỷ lệ tổng khối lượng, giá trị giao dịch trong năm.