HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin giải trình biến động kết quả kinh doanh Quý 4 năm 2019

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố thông tin Giải trình biến động kết quả kinh doanh Quý 4 năm 2019, chi tiết tại file đính kèm:

CV số 15/2020/BVF-TCKT v/v Giải trình biến động kết quả kinh doanh Quý 4 năm 2019