HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin Ban đại diện quỹ mới theo Biên bản và Nghị quyết ĐHTV bất thường năm 2019 quỹ BVIF

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố thông tin Ban đại diện quỹ mới theo Biên bản và Nghị quyết HĐTV bất thường năm 2019 quỹ đầu tư Giá trị Bảo Việt (BVIF) như sau:

Thành viên Ban đại diện mới là bà Lê Thị Quỳnh Chi, chính thức được bổ nhiệm từ ngày 09/09/2019 theo NQ HĐTV bất thường

  • Thông tin cá nhân:

           -   Họ và tên: Lê Thị Quỳnh Chi

           -   Sinh ngày: 12/11/1972

           -   CMND: 013088097 cấp ngày 03/06/2008 tại Hà Nội

           -   Địa chỉ thường trú: 309A, A1, Thành Công, Hà Nội

  • Bằng cấp - Trình độ: Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế, Đại học tổng hợp Dresden, CHLB Đức
  • Kinh nghiệm: 18 năm trong hoạt động đầu tư chứng khoán (từ 2001 đến nay). Hiện là Phó Giám đốc Khối đầu tư, CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)