HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông báo v/v niêm yết chứng chỉ quỹ ETF BVFVN DIAMOND trên SGDCK TP.HCM

Công ty TNHH quản lý quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo việc niêm yết chứng chỉ quỹ ETF BVFVN DIAMOND trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, chi tiết tại file đính kèm: