HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố tài liệu Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2016 - Quỹ BVFED

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt trân trọng công bố Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2016 - Quỹ BVFED, cụ thể tại các file đính kèm dưới đây: