HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố nghị quyết Ban đại diện quỹ BVPF v/v bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Vượng làm thành viên tạm thời

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố nghị quyết Ban đại diện Quỹ đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF) về việc bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Vượng làm thành viên tạm thời của Ban đại diện của quỹ kể từ ngày 23/11/2018 (chi tiết tại file đính kèm)