HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố NAV ngày 16/03/2023 quỹ BVFED

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố thông tin Giá trị tài sản ròng ngày 16/03/2023 của quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt, cụ thể tại file đính kèm: