HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố NAV ngày 15/03/2023 quỹ BVBF

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố thông tin Giá trị tài sản ròng ngày 15/03/2023 của quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt, cụ thể tại file đính kèm: