HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của Người có liên quan của cổ đông - Quỹ BVBF

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo kết quả giao dịch Chứng chỉ quỹ của người có liên quan của cổ đông quỹ BVBF, chi tiết tại file đính kèm dưới đây