HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố kết quả giao dịch bán chứng chỉ quỹ mở của người có liên quan của người nội bộ

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt trân trọng công bố Kết quả giao dịch bán CCQ Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) của người có liên quan của người nội bộ theo file đính kèm dưới đây.

Công bố Kết quả giao dịch bán CCQ