HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố Điều lệ và Bản cáo bạch quỹ ETF BVF VNDIAMOND

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố Điều lệ và Bản cáo bạch quỹ ETF BVF VNDIAMOND (BVFVND), chi tiết tại file đính kèm: