HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố Công văn giải trình biến động KQKD và lý do thay đổi thông tin số liệu BCTC năm 2018

Công ty Quản lý Quỹ xin trân trọng công bố Công văn giải trình biến động Kết quả Kinh doanh và lý do thay đổi thông tin số liệu Báo cáo Tài chính năm 2018, cụ thể tại file đính kèm: