HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố biểu phí giao dịch chứng chỉ quỹ mở 09.2023

Công ty TNHH quản lý quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố biểu phí giao dịch chứng chỉ quỹ mở của BVF tại tháng 9.2023, chi tiết tại file đính kèm: