HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố Biên bản và Nghị quyết họp Ban đại diện quỹ ETF BVFVND DIAMOND ngày 06/07/2023

Công ty TNHH quản lý quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố Biên bản và Nghị quyết họp Ban đại diện quỹ BVFVND cụ thể tại file đính kèm: