HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư thường niên quỹ BVFED năm 2019

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2019 - Quỹ đầu tư Cổ phiếu năng động Bảo Việt, cụ thể tại file đính kèm dưới đây: