HOTLINE: 04.3928.8585

CÔNG BỐ BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN QUỸ BVBF NĂM 2020

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2020 - Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt, cụ thể tại file đính kèm dưới đây: