HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư Bất thường các quỹ mở của BVF

Công ty TNHH xin trân trọng công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư Bất thường các quỹ BVBF, BVFED và BVPF tháng 07 năm 2021 như sau: