HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHNĐT lần đầu Quỹ ETF BVFVND DIAMOND

Công ty TNHH quản lý quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư lần đầu quỹ ETF BVFVND DIAMOND tại công văn số 220/2023/BVF-QLDM, cụ thể tại file đính kèm: