HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố Biên bản, Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2017 Quỹ BVPF

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2017 - Quỹ đầu tư Cổ phiếu triển vọng Bảo Việt, cụ thể tại file đính kèm dưới đây:

  • Biên bản Đại hội NĐT Quỹ BVPF năm 2017

 

  • Nghị quyết Đại hội NĐT Quỹ BVPF năm 2017