HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố Biên bản, Nghị quyết Đại hội NĐT bất thường năm 2016 - Quỹ BVFED

Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố Biên bản, Nghị quyết ĐHNĐT bất thường năm 2016 - Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt, cụ thể tại file đính kèm dưới đây: