HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 quỹ BVIF

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố Báo cáo Tài chính năm 2018 của Quỹ Đầu tư Giá trị Bảo Việt (BVIF), chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm

Báo cáo tài chính năm 2018 quỹ BVIF