HOTLINE: 04.3928.8585

Baoviet Fund ủng hộ 500 triệu đồng Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19

Ngày 10/6/2021, tại trụ sở Kho bạc Nhà nước Việt Nam, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund) đã trao tặng 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19.

Ông Nguyễn Quang Tuấn – Phó Giám đốc Hoạt động Baoviet Fund đã đại diện cho Công ty trao số tiền trên tới Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid.

Hoạt động này của Baoviet Fund nhằm thực hiện lời kêu gọi toàn dân chung tay cùng phòng, chống dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu mua 150 triệu liều vắc-xin tiêm phòng Covid-19 cho khoảng 75 triệu người dân, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân.

Là đơn vị thành viên của Tập đoàn Bảo Việt, Baoviet Fund luôn đồng hành cùng Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên trong các hoạt động an sinh xã hội, nỗ lực thực hiện mục tiêu và sứ mệnh đảm bảo sự bình an cho cộng đồng.