HOTLINE: 04.3928.8585

Baoviet Fund tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên quỹ BVFED năm 2019

Vào sáng thứ Sáu, ngày 05/04/2019, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund) đã tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2019 của Quỹ đầu tư cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED)

Tại Đại hội, các Nhà đầu tư đã nhất trí thông qua các nội dung liên quan đến hoạt động của Quỹ như kết quả hoạt động năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính quỹ BVFED năm 2019, thay đổi Ngân hàng Lưu ký Giám sát.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Ban đại diện quỹ BVFED đã ghi nhận những nỗ lực của Baoviet Fund trong việc giữ vững hiệu quả hoạt động của quỹ BVFED trong giai đoạn kinh tế có nhiều biến động năm 2018, cũng như việc truyền thông hiệu quả, tiếp cận khách hàng nội bộ là cán bộ của Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên thông qua kênh truyền thông nội bộ của Bảo Việt. Ông Tuấn đề xuất Baoviet Fund tiếp tục tăng cường truyền thông quỹ mở để tiếp tục tận dụng nguồn khách hàng nội bộ tiềm năng và từ đó gia tăng quy mô quỹ.

Bên cạnh đó, Đại hội thường niên quỹ BVFED năm 2019 đã bầu ra ông Phạm Mạnh Tường (Phó ban đầu tư - Tập đoàn Bảo Việt) làm Chủ tịch Ban đại diện quỹ BVFED thay cho ông Nguyễn Anh Tuấn.

Chú thích: Đại diện Baoviet Fund tặng hoa cho Chủ tịch Ban đại diện cũ và mới

Một trong số những nội dung quan trọng tại Đại hội là thông qua việc thay đổi Ngân hàng lưu ký giám sát từ Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Thành sang Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Ba Đình. Mục đích của việc thay đổi Ngân hàng Lưu ký Giám sát quỹ BVFED là nhằm đa dạng nhà cung cấp dịch vụ cho quỹ mở, đồng thời giảm một phần chi phí hoạt động cho Quỹ.

Chú thích: Ban đại diện quỹ BVFED tặng hoa cảm ơn cho Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Thành và chào mừng Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Ba Đình