HOTLINE: 04.3928.8585

Baoviet Fund tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2017 - Quỹ BVFED

Baoviet Fund tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2017 - Quỹ BVFED

Ngày 24/4/2017, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund) đã tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2017 của Quỹ Đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED). Tại Đại hội, các Nhà đầu tư đã nhất trí thông qua các nội dung liên quan đến hoạt động của Quỹ như kết quả hoạt động năm 2016 với mức tăng trưởng NAV/CCQ là 9,67% (tính đến 31/12/2016), phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, ngân sách hoạt động cho Ban đại diên Quỹ năm 2017, lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính Quỹ BVFED năm 2017.

Phát biểu tại Đại hội, Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Ban đại diện Quỹ BVFED đã đánh giá cao nỗ lực của Baoviet Fund trong việc nắm bắt diễn biến thị trường để đưa ra các quyết định đầu tư phù hợp, tạo kết quả tốt cho Quỹ. Cụ thể, tính đến hết Quý I năm 2017, NAV/CCQ của Quỹ BVFED đạt 12.293 đồng, tăng trưởng 10.45% so với thời điểm cuối năm 2016. Với kết quả này, Quỹ BVFED vươn lên vị trí số 2 về hiệu quả hoạt động trong số 19 quỹ mở đang hoạt động tại Việt Nam.

Chú thích ảnh: Toàn cảnh  Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2017 Quỹ BVFED

Cũng trong khuôn khổ Đại hội, các Nhà đầu tư đã thông qua việc sửa đổi Điều Lệ Quỹ nhằm gia tăng tiện ích cho các Nhà đầu tư trong năm 2017, cụ thể như : tổ chức Đại hội Nhà đầu tư dưới hình thức họp tập trung, họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác . Bên cạnh đó, các giải pháp nhằm tăng tính hiệu quả cho Quỹ cũng sẽ được Công ty chú trọng trong năm 2017.