HOTLINE: 04.3928.8585

Giới thiệu

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Viêt (BVPF) hướng tới mục tiêu tạo ra lợi nhuận có tính chất bền vững và dài hạn cho nhà đầu tư thông qua việc khai thác hiệu quả cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp có nền tảng hoạt động tốt và triển vọng phát triển tại Việt Nam.

NAV/CCQ

11569 -1,46% tại ngày : 18/05/2018

Mục tiêu đầu tư

Tạo ra lợi nhuận có tính chất bền vững, dài hạn cho nhà đầu tư trên cơ sở khai thác hiệu quả cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp có nền tảng hoạt động tốt và triển vọng phát triển tại Việt Nam.

Chiến lược đầu tư

 • Chiến lược đầu tư chủ động, tập trung đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
 • Kết hợp đầu tư giá trị và tăng trưởng, lựa chọn các cơ hội đầu tư tối ưu và mang lại hiệu quả đầu tư cao nhất.
 •  Áp dụng phương pháp phân tích cơ bản, Quỹ BVPF sẽ tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp có nền tảng hoạt động tốt, tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ.

CHIẾN LƯỢC PHÂN BỔ TÀI SẢN

Tài sản Tỷ trọng Ghi chú
Các loại cổ phiếu niêm yết 51% - 100%

Đa dạng hóa danh mục nhằm hạn chế ảnh hưởng từ biến động thị trường

Các tài sản được phép đầu tư khác 0% - 49% Nhằm tối ưu hóa lợi nhuận trong điều kiện thị trường cổ phiếu thuận lợi

Thông tin chung

Thông tin Diễn giải
Hình thức quỹ Quỹ mở cổ phiếu
Chiến lược đầu tư Chủ động, tập trung vào cổ phiếu niêm yết theo phương pháp phân tích cơ bản
Giá trị đầu tư tối thiểu

Đặt mua: 1.000.000 đồng

Số dư: 05 Chứng chỉ Quỹ
Biểu phí
 • Phí quản lý: 1,5%/NAV/năm
 • Phí phát hành:

        - Dưới 2 tỷ: 0,5%

        - Từ 2 đến 5 tỷ: 0,3%

        - Từ 5 đến dưới 20 tỷ: 0,2%

        - Từ 20 tỷ trở lên: 0,15%

 • Phí mua lại

        - Dưới 3 tháng: 0,5%

        - Từ 3 đến 6 tháng: 0,5%

        - Trên 6 tháng: 0%

 • Phí chuyển đổi

        - Dưới 3 tháng: 0,1%

        - Từ 3 đến 6 tháng: 0,1%

        - Trên 6 tháng: 0%

Hạn nộp lệnh 14h45, Thứ Hai và Thứ Sáu hàng tuần (ngày T-1)
Benchmark Lãi suất trúng thầu trái phiếu KBNN kỳ hạn 10 năm + 4%
Mức độ rủi ro Cao

BAN ĐIỀU HÀNH

Bà Nguyễn Minh Thanh

 • Thạc sĩ tài chính - Đại học Orléans, Pháp
 • Cử nhân Kinh tế – Đại học Orléans, Pháp
 • Hơn 09 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phân tích, đầu tư tài chính
 • Giám đốc Quản lý danh mục, Khối Đầu tư, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt, từ tháng 8/2017
 • Trưởng phòng Phân tích cổ phiếu từ tháng 10/2012 đến tháng 07/2017
 • Phó phòng Phân tích cổ phiếu từ tháng 10/2011 đến tháng 10/2012
 • Chuyên viên Phân tích cổ phiếu từ tháng 01/2008 đến tháng 10/2011

Ông Nguyễn Đức Lương

 • Cử nhân Tài chính Ngân hàng – Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Chứng chỉ hành nghề quản lý tài sản – UBCKNN.
 • 08 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đầu tư, trong đó có hơn 03 năm kinh nghiệm quản lý danh mục đầu tư của quỹ đầu tư
 • Giám đốc Quản lý danh mục, Khối Đầu tư, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt, từ tháng 9/2015 đến nay.
 • Chuyên viên thẩm định và đầu tư dự án, Ban Đầu tư, Tập đoàn Bảo Việt từ tháng 02/2015 đến tháng 08/2015.
 • Chuyên viên đầu tư quỹ Asiavantage Global Limited từ tháng 10/2009 đến tháng 09/2014.

TÀI LIỆU QUỸ

QUỸ ĐẦU TƯ KHÁC

Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED)

Tối đa hóa lợi nhuận dài hạn cho nhà đầu tư trên cơ sở kết hợp giữa tăng trưởng vốn đầu tư và các dòng thu nhập từ tài sản đầu tư

>> XEM THÊM

Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt (BVBF)

Dành cho nhà đầu tư thận trọng với mức đầu tư an toàn với mức lợi nhuận ổn định như kỳ vọng.

>> XEM THÊM