HOTLINE: 04.3928.8585
BVFVND

Quỹ đầu tư hoán đổi danh mục ETF BVFVN DIAMOND

 • NAV/CCQ tại ngày 21/06/2024 14.040 VND
 • Thay đổi so với kỳ trước NAV/CCQ tại ngày 20/06/2024 0,78 %
 • Thay đổi so với đầu năm 26,26 %

Quỹ đầu tư hoán đổi danh mục ETF BVFVN DIAMOND

Mục tiêu đầu tư của quỹ là mô phỏng gần nhất có thể biến động của chỉ số tham chiếu (VNDIAMOND)

Giới thiệu quỹ BVFVND

Tại sao nên lựa chọn đầu tư vào Quỹ BVFVND?

 • Lợi nhuận hấp dẫn

  Lợi nhuận bám sát chỉ số tham chiếu VNDiamond vốn là chỉ số có nhiều ưu điểm và tăng trưởng vượt trội trên thị trường

 • An toàn và minh bạch Quỹ được giám sát bởi Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước & ngân hàng VCB, Hội sở chính
 • Linh hoạt và thanh khoản cao CCQ được niêm yết trên thị trường và giao dịch trên thị trường chứng khoán theo các phiên giao dịch
 • Chuyên nghiệp Quỹ được quản lý bởi các chuyên gia tài chính hàng đầu và nhiều kinh nghiệm, cùng với các công cụ đầu tư được thiết kế theo chuẩn mực quốc tế
 • Thu hút sự quan tâm của NĐTNN Nhà đầu tư nước ngoài có thể sở hữu các cổ phiếu đã full room thông qua việc đầu tư vào quỹ ETF
 • Mức phí cạnh tranh Quỹ có mức phí rất cạnh tranh so với thị trường

Những ai phù hợp tham gia quỹ BVFVND?

 • Cá nhân và tổ chức
  Có nguồn tiền nhàn rỗi và mong muốn đầu tư trong trung và dài hạn
 • Nhà đầu tư nước ngoài bị hạn chế sở hữu các cổ phiếu trong rổ cổ phiếu của chỉ số VNDiamond
  Bằng việc đầu tư thông qua quỹ ETF
 • Nhu cầu đa dạng hóa
  Nhà đầu tư có nhu cầu đa dạng hóa và gia tăng tài sản sở hữu thông qua các loại sản phẩm tài chính

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

BVFVND VNDIAMOND
NAV/CCQ 14.040 VND 2.259 điểm
1 tháng 3,25 % 3,95 %
3 tháng 10,41 % 8,36 %
6 tháng 30,27 % 28,85 %
Lũy kế từ đầu năm 26,26 % 25,25 %
1 năm 40,4 % 38,24 %
Lũy kế từ khi hoạt động 40,4 % 38,39 %

NAV/CCQ

14039,89 +0,78% tại ngày : 21/06/2024

Dữ liệu chính

 • Ngày thành lập
 • Giấy phép số
 • Ngân hàng giám sát VCB, Hội sở chính
 • Thành viên lập quỹ BVSC, BSC
 • Benchmark VNDIAMOND
  2.259 điểm
 • Tracking Error 0,67 %
 • Mức đầu tư tối thiểu 1 lô chứng chỉ quỹ
 • Tần suất giao dịch Hàng ngày
 • Phí quản lý 0,5%/NAV/năm
 • Phí giao dịch mua Miễn phí
 • Phí giao dịch bán 0,1% trên giá trị giao dịch của Lô CCQ

Mức phí quản lý cạnh tranh so với thị trường

DANH MỤC

DANH MỤC Tỷ trọng
Ngân hàng 90,2 %
Tài nguyên cơ bản 0,2 %
Viễn thông 3,1 %
Hàng hóa công nghiệp và dịch vụ 1,9 %
Bất động sản 0,3 %
Hàng hóa cá nhân và hộ gia đình 4,2 %

Lập kế hoạch tài chính

Baoviet Fund thấu hiểu khách hàng có những mục tiêu tài chính trong trung và dài hạn như tích lũy mua sắm, cho con du học hay hưu trí. Để đạt được những mục tiêu như vậy luôn cần một bản kế hoạch chi tiết và được thực hiện nhanh chóng ngay hôm nay. Baoviet Fund luôn sẵn sàng đồng hành và giúp khách hàng đạt được những mục tiêu tài chính của mình.

Hãy cùng Baoviet Fund lập kế hoạch tài chính ngay hôm nay

BAN ĐIỀU HÀNH

Bà Nguyễn Thị Kim Thúy

Quản lý Danh mục - Người điều hành
 • Cứ nhân Ngân hàng Tài chính - Đại học Kinh tế Quốc dân HN
 • Thạc sỹ Tài chính lưu thông tiền tệ - Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Chứng chỉ hành nghề QLQ do UBCKNN cấp năm 2009
 • Chứng chỉ CFA - Học việc CFA Institute Mỹ từ 2010 đến 2012
 • Hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đầu tư
 • Giám đốc đầu tư Lãi suất cố định - Công ty TNHH QLQ Bảo Việt từ 7/2010 đến 8/2015
 • Giám đốc Phân tích - Công ty TNHH QLQ Bảo Việt từ 8/2015 đến 9/2016
 • Giám đốc Đầu tư - Công ty TNHH QLQ Bảo Việt từ 9/2016 đến 5/2018
 • Giám đốc Phân tích - Công ty TNHH QLQ Bảo Việt từ 5/2018 đến 4/2021
 • Quản lý Danh mục - Công ty TNHH QLQ Bảo Việt từ 5/2021 đến nay

Ông Nguyễn Đức Lương

Quản lý Danh mục - Người điều hành
 • Cử nhân Tài chính Ngân hàng – Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội
 • Hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đầu tư , trong đó có hơn 07 năm kinh nghiệm quản lý danh mục đầu tư của quỹ đầu tư
 • Chuyên viên đầu tư quỹ Asiavantage Global Limited từ tháng 10/2009 đến tháng 09/2014
 • Chuyên viên thẩm định và đầu tư dự án, Ban Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt từ tháng 02/2015 đến tháng 08/2015
 • Giám đốc Quản lý Danh mục, Khối Đầu tư, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt từ 09/2015 đến 03/2019
 • Chứng chỉ hành nghề QLQ do UBCK NN cấp năm 2014
 • Quản lý Danh mục, Khối Đầu tư, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt từ 03/2019 đến nay

TÀI LIỆU QUỸ

 • Báo cáo hoạt động đầu tư quỹ tháng 05/2024 Tại ngày: 07/06/2024
 • Báo cáo hoạt động đầu tư quỹ tháng 04/2024 Tại ngày: 07/05/2024
 • Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 03.2024 Tại ngày: 05/04/2024
 • Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán Tại ngày: 29/03/2024
 • Báo cáo tổng kết hoạt động QLQ 2023 Tại ngày: 29/03/2024
 • Báo cáo hoạt động đầu tư 2023 Tại ngày: 28/03/2024
 • Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 02.2024 Tại ngày: 07/03/2024
 • Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 01.2024 Tại ngày: 06/02/2024
 • Báo cáo tài chính Quý 04.2023 Tại ngày: 19/01/2024
 • Báo cáo hoạt động đầu tư Q4.2023 Tại ngày: 19/01/2024
 • Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 12.2023 Tại ngày: 08/01/2024
 • Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 11.2023 Tại ngày: 07/12/2023
 • Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 10.2023 Tại ngày: 07/11/2023
 • Báo cáo hoạt động đầu tư Q3.2023 Tại ngày: 20/10/2023
 • Báo cáo tài chính Quý 03.2023 Tại ngày: 20/10/2023
 • Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 09.2023 Tại ngày: 06/10/2023
 • Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 08.2023 Tại ngày: 11/09/2023
 • Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 07.2023 Tại ngày: 07/08/2023
 • Bản cáo bạch sửa đổi, bổ sung năm 2024 Tại ngày: 14/06/2024
 • To roi quy BVFVND Tại ngày: 02/01/2024
 • Bản cáo bạch tóm tắt Tại ngày: 21/09/2023
 • QĐ chấp thuận niêm yết CCQ BVFVND Tại ngày: 03/08/2023
 • GIấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ Tại ngày: 13/07/2023
 • Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng Tại ngày: 30/06/2023
 • Điều lệ quỹ 26.04.2023 Tại ngày: 25/05/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 21/06/2024 Tại ngày: 21/06/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 20/06/2024 Tại ngày: 20/06/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 19/06/2024 Tại ngày: 19/06/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 18/06/2024 Tại ngày: 18/06/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 17/06/2024 Tại ngày: 17/06/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 14/06/2024 Tại ngày: 14/06/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 13/06/2024 Tại ngày: 13/06/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 12/06/2024 Tại ngày: 12/06/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 11/06/2024 Tại ngày: 11/06/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 10/06/2024 Tại ngày: 10/06/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 07/06/2024 Tại ngày: 07/06/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 06/06/2024 Tại ngày: 06/06/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 05/06/2024 Tại ngày: 05/06/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 04/06/2024 Tại ngày: 04/06/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 03/06/2024 Tại ngày: 03/06/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 31/05/2024 Tại ngày: 31/05/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 30/05/2024 Tại ngày: 30/05/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 29/05/2024 Tại ngày: 29/05/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 28/05/2024 Tại ngày: 28/05/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 27/05/2024 Tại ngày: 27/05/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 24/05/2024 Tại ngày: 24/05/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 23/05/2024 Tại ngày: 23/05/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 22/05/2024 Tại ngày: 22/05/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 21/05/2024 Tại ngày: 21/05/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 20/05/2024 Tại ngày: 20/05/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 17/05/2024 Tại ngày: 17/05/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 16/05/2024 Tại ngày: 16/05/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 15/05/2024 Tại ngày: 15/05/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 14/05/2024 Tại ngày: 14/05/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 13/05/2024 Tại ngày: 13/05/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 10/05/2024 Tại ngày: 10/05/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 09/05/2024 Tại ngày: 09/05/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 08/05/2024 Tại ngày: 08/05/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 07/05/2024 Tại ngày: 07/05/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 06/05/2024 Tại ngày: 06/05/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 03/05/2024 Tại ngày: 03/05/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 02/05/2024 Tại ngày: 02/05/2024
 • NAV report 26/04/2024 Tại ngày: 26/04/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 25/04/2024 Tại ngày: 25/04/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 24/04/2024 Tại ngày: 24/04/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 23/04/2024 Tại ngày: 23/04/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 22/04/2024 Tại ngày: 22/04/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 19/04/2024 Tại ngày: 19/04/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 17/04/2024 Tại ngày: 17/04/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 16/04/2024 Tại ngày: 16/04/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 15/04/2024 Tại ngày: 15/04/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 12/04/2024 Tại ngày: 12/04/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 11/04/2024 Tại ngày: 11/04/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 10/04/2024 Tại ngày: 10/04/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 09/04/2024 Tại ngày: 09/04/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 08/04/2024 Tại ngày: 08/04/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 05/04/2024 Tại ngày: 05/04/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 04/04/2024 Tại ngày: 04/04/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 03/04/2024 Tại ngày: 03/04/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 02/04/2024 Tại ngày: 02/04/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 01/04/2024 Tại ngày: 01/04/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 29/03/2024 Tại ngày: 29/03/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 28/03/2024 Tại ngày: 28/03/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 27/03/2024 Tại ngày: 27/03/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 26/03/2024 Tại ngày: 26/03/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 25/03/2024 Tại ngày: 25/03/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 22/03/2024 Tại ngày: 22/03/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 21/03/2024 Tại ngày: 21/03/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 20/03/2024 Tại ngày: 20/03/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 19/03/2024 Tại ngày: 19/03/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 18/03/2024 Tại ngày: 18/03/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 15/03/2024 Tại ngày: 15/03/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 14/03/2024 Tại ngày: 14/03/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 13/03/2024 Tại ngày: 13/03/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 12/03/2024 Tại ngày: 12/03/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 11/03/2024 Tại ngày: 11/03/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 08/03/2024 Tại ngày: 08/03/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 07/03/2024 Tại ngày: 07/03/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 06/03/2024 Tại ngày: 06/03/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 05/03/2024 Tại ngày: 05/03/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 04/03/2024 Tại ngày: 04/03/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 01/03/2024 Tại ngày: 01/03/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 29/02/2024 Tại ngày: 29/02/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 28/02/2024 Tại ngày: 28/02/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 27/02/2024 Tại ngày: 27/02/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 26/02/2024 Tại ngày: 26/02/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 23/02/2024 Tại ngày: 23/02/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 22/02/2024 Tại ngày: 22/02/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 21/02/2024 Tại ngày: 21/02/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 20/02/2024 Tại ngày: 20/02/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 19/02/2024 Tại ngày: 19/02/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 16/02/2024 Tại ngày: 16/02/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 15/02/2024 Tại ngày: 15/02/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 08/02/2024 Tại ngày: 15/02/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 07/02/2024 Tại ngày: 07/02/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 06/02/2024 Tại ngày: 06/02/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 05/02/2024 Tại ngày: 05/02/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 02/02/2024 Tại ngày: 02/02/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 01/02/2024 Tại ngày: 01/02/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 31/01/2024 Tại ngày: 31/01/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 30/01/2024 Tại ngày: 30/01/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 29/01/2024 Tại ngày: 29/01/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 26/01/2024 Tại ngày: 26/01/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 25/01/2024 Tại ngày: 25/01/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 24/01/2024 Tại ngày: 24/01/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 23/01/2024 Tại ngày: 23/01/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 22/01/2024 Tại ngày: 22/01/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 19/01/2024 Tại ngày: 19/01/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 18/01/2024 Tại ngày: 18/01/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 17/01/2024 Tại ngày: 17/01/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 16/01/2024 Tại ngày: 16/01/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 15/01/2024 Tại ngày: 15/01/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 12/01/2024 Tại ngày: 12/01/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 11/01/2024 Tại ngày: 11/01/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 10/01/2024 Tại ngày: 10/01/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 09/01/2024 Tại ngày: 09/01/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 08/01/2024 Tại ngày: 08/01/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 05/01/2024 Tại ngày: 05/01/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 04/01/2024 Tại ngày: 04/01/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 03/01/2024 Tại ngày: 03/01/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 02/01/2024 Tại ngày: 02/01/2024
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 31/12/2023 Tại ngày: 31/12/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 29/12/2023 Tại ngày: 29/12/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 28/12/2023 Tại ngày: 28/12/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 27/12/2023 Tại ngày: 27/12/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 26/12/2023 Tại ngày: 26/12/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 25/12/2023 Tại ngày: 25/12/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 22/12/2023 Tại ngày: 22/12/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 21/12/2023 Tại ngày: 21/12/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 20/12/2023 Tại ngày: 20/12/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 19/12/2023 Tại ngày: 19/12/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 18/12/2023 Tại ngày: 18/12/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 15/12/2023 Tại ngày: 15/12/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 14/12/2023 Tại ngày: 14/12/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 13/12/2023 Tại ngày: 13/12/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 12/12/2023 Tại ngày: 12/12/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 11/12/2023 Tại ngày: 11/12/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 08/12/2023 Tại ngày: 08/12/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 07/12/2023 Tại ngày: 07/12/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 06/12/2023 Tại ngày: 06/12/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 05/12/2023 Tại ngày: 05/12/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 04/12/2023 Tại ngày: 04/12/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 01/12/2023 Tại ngày: 01/12/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 30/11/2023 Tại ngày: 30/11/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 29/11/2023 Tại ngày: 29/11/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 28/11/2023 Tại ngày: 28/11/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 27/11/2023 Tại ngày: 27/11/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 24/11/2023 Tại ngày: 24/11/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 23/11/2023 Tại ngày: 23/11/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 22/11/2023 Tại ngày: 22/11/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 21/11/2023 Tại ngày: 21/11/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 20/11/2023 Tại ngày: 20/11/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 17/11/2023 Tại ngày: 17/11/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 16/11/2023 Tại ngày: 16/11/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 15/11/2023 Tại ngày: 15/11/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 14/11/2023 Tại ngày: 14/11/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 13/11/2023 Tại ngày: 13/11/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 10/11/2023 Tại ngày: 10/11/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 09/11/2023 Tại ngày: 09/11/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 08/11/2023 Tại ngày: 08/11/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 07/11/2023 Tại ngày: 07/11/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 06/11/2023 Tại ngày: 06/11/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 03/11/2023 Tại ngày: 03/11/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 02/11/2023 Tại ngày: 02/11/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 01/11/2023 Tại ngày: 01/11/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 31/10/2023 Tại ngày: 31/10/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 30/10/2023 Tại ngày: 30/10/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 27/10/2023 Tại ngày: 27/10/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 26/10/2023 Tại ngày: 26/10/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 25/10/2023 Tại ngày: 25/10/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 24/10/2023 Tại ngày: 24/10/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 23/10/2023 Tại ngày: 23/10/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 20/10/2023 Tại ngày: 20/10/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 19/10/2023 Tại ngày: 19/10/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 18/10/2023 Tại ngày: 18/10/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 17/10/2023 Tại ngày: 17/10/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 16/10/2023 Tại ngày: 16/10/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 13/10/2023 Tại ngày: 13/10/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 12/10/2023 Tại ngày: 12/10/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 11/10/2023 Tại ngày: 11/10/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 10/10/2023 Tại ngày: 10/10/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 09/10/2023 Tại ngày: 09/10/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 06/10/2023 Tại ngày: 06/10/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 05/10/2023 Tại ngày: 05/10/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 04/10/2023 Tại ngày: 04/10/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 03/10/2023 Tại ngày: 03/10/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 02/10/2023 Tại ngày: 02/10/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 29/09/2023 Tại ngày: 29/09/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 28/09/2023 Tại ngày: 28/09/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 27/09/2023 Tại ngày: 27/09/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 26/09/2023 Tại ngày: 26/09/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 25/09/2023 Tại ngày: 25/09/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 22/09/2023 Tại ngày: 22/09/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 21/09/2023 Tại ngày: 21/09/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 20/09/2023 Tại ngày: 20/09/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 19/09/2023 Tại ngày: 19/09/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 18/09/2023 Tại ngày: 18/09/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 15/09/2023 Tại ngày: 15/09/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 14/09/2023 Tại ngày: 14/09/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 13/09/2023 Tại ngày: 13/09/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 12/09/2023 Tại ngày: 12/09/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 11/09/2023 Tại ngày: 11/09/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 08/09/2023 Tại ngày: 08/09/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 07/09/2023 Tại ngày: 07/09/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 06/09/2023 Tại ngày: 06/09/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 05/09/2023 Tại ngày: 05/09/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 01/09/2023 Tại ngày: 01/09/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 31/08/2023 Tại ngày: 31/08/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 30/08/2023 Tại ngày: 30/08/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 28/08/2023 Tại ngày: 28/08/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 25/08/2023 Tại ngày: 25/08/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 24/08/2023 Tại ngày: 24/08/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 23/08/2023 Tại ngày: 23/08/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 22/08/2023 Tại ngày: 22/08/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 21/08/2023 Tại ngày: 21/08/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 18/08/2023 Tại ngày: 18/08/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 17/08/2023 Tại ngày: 17/08/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 16/08/2023 Tại ngày: 16/08/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 15/08/2023 Tại ngày: 15/08/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 14/08/2023 Tại ngày: 14/08/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 11/08/2023 Tại ngày: 11/08/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 10/08/2023 Tại ngày: 10/08/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 09/08/2023 Tại ngày: 09/08/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 08/08/2023 Tại ngày: 08/08/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 07/08/2023 Tại ngày: 07/08/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 04/08/2023 Tại ngày: 07/08/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 03/08/2023 Tại ngày: 03/08/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 02/08/2023 Tại ngày: 02/08/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 01/08/2023 Tại ngày: 01/08/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 31/07/2023 Tại ngày: 31/07/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 27/07/2023 Tại ngày: 27/07/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 26/07/2023 Tại ngày: 26/07/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 25/07/2023 Tại ngày: 25/07/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 24/07/2023 Tại ngày: 24/07/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 21/07/2023 Tại ngày: 21/07/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 20/07/2023 Tại ngày: 20/07/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 19/07/2023 Tại ngày: 19/07/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 18/07/2023 Tại ngày: 18/07/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 17/07/2023 Tại ngày: 17/07/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 14/07/2023 Tại ngày: 14/07/2023
 • BC Thay đổi GTTSR ngày 13/07/2023 Tại ngày: 13/07/2023
 • BC về thay đổi GTTSR tuần từ 14 đến 20/06/2024 Tại ngày: 21/06/2024
 • BC về thay đổi GTTSR tuần từ 07 đến 13/06/2024 Tại ngày: 14/06/2024
 • BC về thay đổi GTTSR tuần từ 31/05 đến 06/06/2024 Tại ngày: 07/06/2024
 • BC về thay đổi GTTSR tuần từ 24 đến 30/05/2024 Tại ngày: 31/05/2024
 • BC về thay đổi GTTSR tuần từ 17 đến 23/05/2024 Tại ngày: 24/05/2024
 • BC về thay đổi GTTSR tuần từ 10 đến 16/05/2024 Tại ngày: 17/05/2024
 • BC về thay đổi GTTSR tuần từ 03 đến 09/05/2024 Tại ngày: 10/05/2024
 • BC về thay đổi GTTSR tuần từ 26/04 đến 02/05/2024 Tại ngày: 03/05/2024
 • BC về thay đổi GTTSR tuần từ 19 đến 25/04/2024 Tại ngày: 26/04/2024
 • BC về thay đổi GTTSR tuần từ 12 đến 18/04/2024 Tại ngày: 19/04/2024
 • BC về thay đổi GTTSR tuần từ 05 đến 11/04/2024 Tại ngày: 12/04/2024
 • BC về thay đổi GTTSR tuần từ 29/03 đến 04/04/2024 Tại ngày: 05/04/2024
 • BC về thay đổi GTTSR tuần từ 22 đến 28/03/2024 Tại ngày: 29/03/2024
 • BC về thay đổi GTTSR tuần từ 15 đến 21/03/2024 Tại ngày: 22/03/2024
 • BC về thay đổi GTTSR tuần từ 08 đến 14/03/2024 Tại ngày: 15/03/2024
 • BC về thay đổi GTTSR tuần từ 01 đến 07/03/2024 Tại ngày: 08/03/2024
 • BC về thay đổi GTTSR tuần từ 23 đến 29/02/2024 Tại ngày: 01/03/2024
 • BC về thay đổi GTTSR tuần từ 16 đến 22/02/2024 Tại ngày: 23/02/2024
 • BC về thay đổi GTTSR tuần từ 09 đến 15/02/2024 Tại ngày: 16/02/2024
 • BC về thay đổi GTTSR tuần từ 02 đến 08/02/2024 Tại ngày: 15/02/2024
 • BC về thay đổi GTTSR tuần từ 26 đến 01/02/2024 Tại ngày: 02/02/2024
 • BC về thay đổi GTTSR tuần từ 19 đến 25/01/2024 Tại ngày: 26/01/2024
 • BC về thay đổi GTTSR tuần từ 12 đến 18/01/2024 Tại ngày: 19/01/2024
 • BC về thay đổi GTTSR tuần từ 05 đến 11/01/2024 Tại ngày: 12/01/2024
 • BC về thay đổi GTTSR tuần từ 29/12 đến 04/01/2024 Tại ngày: 05/01/2024
 • BC về thay đổi GTTSR tuần từ 22 đến 28/12/2023 Tại ngày: 29/12/2023
 • BC về thay đổi GTTSR tuần từ 15 đến 21/12/2023 Tại ngày: 22/12/2023
 • BC về thay đổi GTTSR tuần từ 08 đến 14/12/2023 Tại ngày: 15/12/2023
 • BC về thay đổi GTTSR tuần từ 01 đến 07/12/2023 Tại ngày: 08/12/2023
 • BC về thay đổi GTTSR tuần từ 24 đến 30/11/2023 Tại ngày: 01/12/2023
 • BC về thay đổi GTTSR tuần từ 17 đến 23/11/2023 Tại ngày: 24/11/2023
 • BC về thay đổi GTTSR tuần từ 10 đến 16/11/2023 Tại ngày: 17/11/2023
 • BC về thay đổi GTTSR tuần từ 03 đến 09/11/2023 Tại ngày: 10/11/2023
 • BC về thay đổi GTTSR tuần từ 27/10 đến 02/11/2023 Tại ngày: 03/11/2023
 • BC về thay đổi GTTSR tuần từ 20 đến 26/10/2023 Tại ngày: 27/10/2023
 • BC về thay đổi GTTSR tuần từ 13 đến 19/10/2023 Tại ngày: 20/10/2023
 • BC về thay đổi GTTSR tuần từ 06 đến 12/10/2023 Tại ngày: 13/10/2023
 • BC về thay đổi GTTSR tuần 29/9 đến 05/10/2023 Tại ngày: 06/10/2023
 • BC về thay đổi GTTSR tuần 22 đến 28/09/2023 Tại ngày: 29/09/2023
 • BC về thay đổi GTTSR tuần 15 đến 21/09/2023 Tại ngày: 22/09/2023
 • BC về thay đổi GTTSR tuần 08 đến 14/09/2023 Tại ngày: 15/09/2023
 • BC về thay đổi GTTSR tuần 01 đến 07/09/2023 Tại ngày: 08/09/2023
 • BC về thay đổi GTTSR tuần 25 đến 31/08/2023 Tại ngày: 05/09/2023
 • BC về thay đổi GTTSR tuần 18 đến 24/08/2023 Tại ngày: 25/08/2023
 • BC về thay đổi GTTSR tuần 11 đến 17/08/2023 Tại ngày: 18/08/2023
 • BC về thay đổi GTTSR tuần từ 04/08 đến 10/08/2023 Tại ngày: 11/08/2023
 • BC về thay đổi GTTSR tuần từ 21/07 đến 27/07/2023 Tại ngày: 28/07/2023
 • BC về thay đổi GTTSR tuần từ 14/07 đến 20/07/2023 Tại ngày: 21/07/2023
 • BC về thay đổi GTTSR tuần từ 07/07 đến 13/07/2023 Tại ngày: 14/07/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 21/06/2024 Tại ngày: 21/06/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 20/06/2024 Tại ngày: 20/06/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 19/06/2024 Tại ngày: 19/06/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 18/06/2024 Tại ngày: 18/06/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 17/06/2024 Tại ngày: 17/06/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 14/06/2024 Tại ngày: 14/06/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 13/06/2024 Tại ngày: 13/06/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 12/06/2024 Tại ngày: 12/06/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 11/06/2024 Tại ngày: 11/06/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 10/06/2024 Tại ngày: 10/06/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 07/06/2024 Tại ngày: 06/06/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 06/06/2024 Tại ngày: 06/06/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 05/06/2024 Tại ngày: 05/06/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 04/06/2024 Tại ngày: 03/06/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 03/06/2024 Tại ngày: 03/06/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 31/05/2024 Tại ngày: 31/05/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 30/05/2024 Tại ngày: 30/05/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 29/05/2024 Tại ngày: 29/05/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 28/05/2024 Tại ngày: 28/05/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 27/05/2024 Tại ngày: 27/05/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 24/05/2024 Tại ngày: 24/05/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 23/05/2024 Tại ngày: 23/05/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 22/05/2024 Tại ngày: 22/05/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 21/05/2024 Tại ngày: 21/05/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 20/05/2024 Tại ngày: 20/05/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 17/05/2024 Tại ngày: 17/05/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 16/05/2024 Tại ngày: 16/05/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 15/05/2024 Tại ngày: 15/05/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 14/05/2024 Tại ngày: 14/05/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 13/05/2024 Tại ngày: 13/05/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 10/05/2024 Tại ngày: 10/05/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 25/04/2024 Tại ngày: 25/04/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 24/04/2024 Tại ngày: 24/04/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 23/04/2024 Tại ngày: 22/04/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 22/04/2024 Tại ngày: 22/04/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 19/04/2024 Tại ngày: 19/04/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 17/04/2024 Tại ngày: 17/04/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 16/04/2024 Tại ngày: 16/04/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 15/04/2024 Tại ngày: 15/04/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 12/04/2024 Tại ngày: 12/04/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 11/04/2024 Tại ngày: 11/04/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 10/04/2024 Tại ngày: 09/04/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 09/04/2024 Tại ngày: 09/04/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 08/04/2024 Tại ngày: 08/04/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 05/04/2024 Tại ngày: 05/04/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 04/04/2024 Tại ngày: 04/04/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 03/04/2024 Tại ngày: 03/04/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 02/04/2024 Tại ngày: 02/04/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 01/04/2024 Tại ngày: 01/04/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 29/03/2024 Tại ngày: 29/03/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 28/03/2024 Tại ngày: 28/03/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 27/03/2024 Tại ngày: 26/03/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 26/03/2024 Tại ngày: 26/03/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 25/03/2024 Tại ngày: 25/03/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 22/03/2024 Tại ngày: 22/03/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 21/03/2024 Tại ngày: 21/03/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 20/03/2024 Tại ngày: 20/03/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 19/03/2024 Tại ngày: 19/03/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 18/03/2024 Tại ngày: 18/03/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 15/03/2024 Tại ngày: 15/03/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 14/03/2024 Tại ngày: 14/03/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 13/03/2024 Tại ngày: 13/03/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 12/03/2024 Tại ngày: 12/03/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 11/03/2024 Tại ngày: 11/03/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 08/03/2024 Tại ngày: 08/03/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 07/03/2024 Tại ngày: 07/03/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 06/03/2024 Tại ngày: 06/03/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 05/03/2024 Tại ngày: 05/03/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 04/03/2024 Tại ngày: 04/03/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 01/03/2024 Tại ngày: 01/03/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 29/02/2024 Tại ngày: 29/02/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 28/02/2024 Tại ngày: 28/02/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 27/02/2024 Tại ngày: 27/02/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 26/02/2024 Tại ngày: 26/02/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 23/02/2024 Tại ngày: 23/02/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 22/02/2024 Tại ngày: 22/02/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 21/02/2024 Tại ngày: 21/02/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 20/02/2024 Tại ngày: 20/02/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 19/02/2024 Tại ngày: 19/02/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 16/02/2024 Tại ngày: 16/02/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 15/02/2024 Tại ngày: 15/02/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 30/01/2024 Tại ngày: 29/01/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 29/01/2024 Tại ngày: 29/01/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 25/01/2024 Tại ngày: 25/01/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 24/01/2024 Tại ngày: 24/01/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 23/01/2024 Tại ngày: 22/01/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 22/01/2024 Tại ngày: 22/01/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 19/01/2024 Tại ngày: 19/01/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 18/01/2024 Tại ngày: 18/01/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 17/01/2024 Tại ngày: 17/01/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 16/01/2024 Tại ngày: 16/01/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 15/01/2024 Tại ngày: 15/01/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 12/01/2024 Tại ngày: 11/01/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 11/01/2024 Tại ngày: 10/01/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 10/01/2024 Tại ngày: 10/01/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 09/01/2024 Tại ngày: 09/01/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 08/01/2024 Tại ngày: 08/01/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 05/1/2024 Tại ngày: 05/01/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 04/1/2024 Tại ngày: 04/01/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 03/1/2024 Tại ngày: 03/01/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 02/1/2024 Tại ngày: 02/01/2024
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 29/12/2023 Tại ngày: 29/12/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 28/12/2023 Tại ngày: 28/12/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 27/12/2023 Tại ngày: 27/12/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 26/12/2023 Tại ngày: 25/12/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 25/12/2023 Tại ngày: 25/12/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 22/12/2023 Tại ngày: 22/12/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 21/12/2023 Tại ngày: 21/12/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 20/12/2023 Tại ngày: 19/12/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 19/12/2023 Tại ngày: 19/12/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 18/12/2023 Tại ngày: 18/12/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 15/12/2023 Tại ngày: 15/12/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 14/12/2023 Tại ngày: 14/12/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 13/12/2023 Tại ngày: 13/12/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 12/12/2023 Tại ngày: 12/12/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 11/12/2023 Tại ngày: 11/12/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 08/12/2023 Tại ngày: 08/12/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 07/12/2023 Tại ngày: 07/12/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 06/12/2023 Tại ngày: 06/12/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 05/12/2023 Tại ngày: 05/12/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 04/12/2023 Tại ngày: 04/12/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 01/12/2023 Tại ngày: 01/12/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 30/11/2023 Tại ngày: 30/11/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 29/11/2023 Tại ngày: 29/11/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 28/11/2023 Tại ngày: 28/11/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 27/11/2023 Tại ngày: 27/11/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 24/11/2023 Tại ngày: 24/11/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 23/11/2023 Tại ngày: 23/11/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 22/11/2023 Tại ngày: 22/11/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 21/11/2023 Tại ngày: 21/11/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 20/11/2023 Tại ngày: 20/11/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 17/11/2023 Tại ngày: 17/11/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 16/11/2023 Tại ngày: 16/11/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 15/11/2023 Tại ngày: 15/11/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 14/11/2023 Tại ngày: 14/11/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 13/11/2023 Tại ngày: 13/11/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 10/11/2023 Tại ngày: 10/11/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 09/11/2023 Tại ngày: 09/11/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 08/11/2023 Tại ngày: 08/11/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 07/11/2023 Tại ngày: 07/11/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 06/11/2023 Tại ngày: 06/11/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 03/11/2023 Tại ngày: 03/11/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 02/11/2023 Tại ngày: 02/11/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 01/11/2023 Tại ngày: 01/11/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 31/10/2023 Tại ngày: 31/10/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 30/10/2023 Tại ngày: 30/10/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 27/10/2023 Tại ngày: 27/10/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 26/10/2023 Tại ngày: 26/10/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 25/10/2023 Tại ngày: 25/10/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 24/10/2023 Tại ngày: 24/10/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 23/10/2023 Tại ngày: 23/10/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 20/10/2023 Tại ngày: 20/10/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 19/10/2023 Tại ngày: 19/10/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 18/10/2023 Tại ngày: 18/10/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 17/10/2023 Tại ngày: 17/10/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 16/10/2023 Tại ngày: 16/10/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 13/10/2023 Tại ngày: 13/10/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 12/10/2023 Tại ngày: 12/10/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 11/10/2023 Tại ngày: 11/10/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 10/10/2023 Tại ngày: 10/10/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 09/10/2023 Tại ngày: 09/10/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 06/10/2023 Tại ngày: 06/10/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 05/10/2023 Tại ngày: 05/10/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 04/10/2023 Tại ngày: 04/10/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 03/10/2023 Tại ngày: 03/10/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 02/10/2023 Tại ngày: 02/10/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 29/09/2023 Tại ngày: 29/09/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 28/09/2023 Tại ngày: 28/09/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 27/09/2023 Tại ngày: 27/09/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 26/09/2023 Tại ngày: 26/09/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 25/09/2023 Tại ngày: 25/09/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 22/09/2023 Tại ngày: 22/09/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 21/09/2023 Tại ngày: 21/09/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 20/09/2023 Tại ngày: 20/09/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 19/09/2023 Tại ngày: 19/09/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 18/09/2023 Tại ngày: 18/09/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 15/09/2023 Tại ngày: 15/09/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 14/09/2023 Tại ngày: 14/09/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 13/09/2023 Tại ngày: 13/09/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 12/09/2023 Tại ngày: 12/09/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 11/09/2023 Tại ngày: 11/09/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 08/09/2023 Tại ngày: 08/09/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 07/09/2023 Tại ngày: 07/09/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 06/09/2023 Tại ngày: 06/09/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 05/09/2023 Tại ngày: 05/09/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 31/08/2023 Tại ngày: 31/08/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 30/08/2023 Tại ngày: 30/08/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 29/08/2023 Tại ngày: 29/08/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 28/08/2023 Tại ngày: 28/08/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 25/08/2023 Tại ngày: 25/08/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 24/08/2023 Tại ngày: 24/08/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 23/08/2023 Tại ngày: 23/08/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 22/08/2023 Tại ngày: 22/08/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 21/08/2023 Tại ngày: 21/08/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 18/08/2023 Tại ngày: 18/08/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 17/08/2023 Tại ngày: 17/08/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 16/08/2023 Tại ngày: 16/08/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 15/08/2023 Tại ngày: 15/08/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 14/08/2023 Tại ngày: 14/08/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu cho ngày GD 11/08/2023 Tại ngày: 10/08/2023
 • Danh mục, tỷ lệ CKCC Góp vốn Tại ngày: 05/06/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến Tại ngày: 25/04/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 21/06/2024 Tại ngày: 21/06/2024
 • Tracking error tuần từ 14 đến 20/06/2024 Tại ngày: 21/06/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 20/06/2024 Tại ngày: 20/06/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 19/06/2024 Tại ngày: 19/06/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 18/06/2024 Tại ngày: 18/06/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 17/06/2024 Tại ngày: 17/06/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 13/06/2024 Tại ngày: 14/06/2024
 • Tracking error tuần từ 07 đến 13/06/2024 Tại ngày: 14/06/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 12/06/2024 Tại ngày: 13/06/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 11/06/2024 Tại ngày: 12/06/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 10/06/2024 Tại ngày: 11/06/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 07/06/2024 Tại ngày: 10/06/2024
 • Tracking error tuần từ 31/05 đến 06/06/2024 Tại ngày: 07/06/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 06/06/2024 Tại ngày: 07/06/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 05/06/2024 Tại ngày: 06/06/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 04/06/2024 Tại ngày: 05/06/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 03/06/2024 Tại ngày: 04/06/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 31/05/2024 Tại ngày: 03/06/2024
 • Tracking error tuần từ 24 đến 30/05/2024 Tại ngày: 31/05/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 30/05/2024 Tại ngày: 31/05/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 29/05/2024 Tại ngày: 30/05/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 28/05/2024 Tại ngày: 29/05/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 27/05/2024 Tại ngày: 28/05/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 24/05/2024 Tại ngày: 27/05/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 23/05/2024 Tại ngày: 24/05/2024
 • Tracking error tuần từ 17 đến 23/05/2024 Tại ngày: 24/05/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 22/05/2024 Tại ngày: 23/05/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 21/05/2024 Tại ngày: 22/05/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 20/05/2024 Tại ngày: 21/05/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 17/05/2024 Tại ngày: 20/05/2024
 • Tracking error tuần từ 10 đến 16/05/2024 Tại ngày: 17/05/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 16/05/2024 Tại ngày: 17/05/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 15/05/2024 Tại ngày: 16/05/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 14/05/2024 Tại ngày: 15/05/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 13/05/2024 Tại ngày: 14/05/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 10/05/2024 Tại ngày: 13/05/2024
 • Tracking error tuần từ 03 đến 09/05/2024 Tại ngày: 10/05/2024
 • Tracking error tuần từ 26/04 đến 02/05/2024 Tại ngày: 03/05/2024
 • Tracking error tuần từ 19 đến 25/04/2024 Tại ngày: 26/04/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 25/04/2024 Tại ngày: 26/04/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 24/04/2024 Tại ngày: 25/04/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 23/04/2024 Tại ngày: 24/04/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 22/04/2024 Tại ngày: 23/04/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 19/04/2024 Tại ngày: 22/04/2024
 • Tracking error tuần từ 12 đến 18/04/2024 Tại ngày: 19/04/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 17/04/2024 Tại ngày: 19/04/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 16/04/2024 Tại ngày: 17/04/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 15/04/2024 Tại ngày: 16/04/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 12/04/2024 Tại ngày: 15/04/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 11/04/2024 Tại ngày: 12/04/2024
 • Tracking error tuần từ 05 đến 11/04/2024 Tại ngày: 12/04/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 10/04/2024 Tại ngày: 11/04/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 09/04/2024 Tại ngày: 10/04/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 08/04/2024 Tại ngày: 09/04/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 05/04/2024 Tại ngày: 08/04/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 04/04/2024 Tại ngày: 05/04/2024
 • Tracking error tuần từ 29/03 đến 04/04/2024 Tại ngày: 05/04/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 03/04/2024 Tại ngày: 04/04/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 02/04/2024 Tại ngày: 03/04/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 01/04/2024 Tại ngày: 02/04/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 29/03/2024 Tại ngày: 01/04/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 28/03/2024 Tại ngày: 29/03/2024
 • Tracking error tuần từ 22 đến 28/03/2024 Tại ngày: 29/03/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 27/03/2024 Tại ngày: 28/03/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 26/03/2024 Tại ngày: 27/03/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 25/03/2024 Tại ngày: 26/03/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 22/03/2024 Tại ngày: 25/03/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 21/03/2024 Tại ngày: 22/03/2024
 • Tracking error tuần từ 15 đến 21/03/2024 Tại ngày: 22/03/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 20/03/2024 Tại ngày: 21/03/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 19/03/2024 Tại ngày: 20/03/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 18/03/2024 Tại ngày: 19/03/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 15/03/2024 Tại ngày: 18/03/2024
 • Tracking error tuần từ 08 đến 14/03/2024 Tại ngày: 15/03/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 14/03/2024 Tại ngày: 15/03/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 13/03/2024 Tại ngày: 14/03/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 12/03/2024 Tại ngày: 13/03/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 11/03/2024 Tại ngày: 12/03/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 08/03/2024 Tại ngày: 11/03/2024
 • Tracking error tuần từ 01 đến 07/03/2024 Tại ngày: 08/03/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 07/03/2024 Tại ngày: 08/03/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 06/03/2024 Tại ngày: 07/03/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 05/03/2024 Tại ngày: 06/03/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 04/03/2024 Tại ngày: 05/03/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 01/03/2024 Tại ngày: 04/03/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 29/02/2024 Tại ngày: 01/03/2024
 • Tracking error tuần từ 23 đến 29/02/2024 Tại ngày: 01/03/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 28/02/2024 Tại ngày: 29/02/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 27/02/2024 Tại ngày: 28/02/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 26/02/2024 Tại ngày: 27/02/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 23/02/2024 Tại ngày: 26/02/2024
 • Tracking error tuần từ 16 đến 22/02/2024 Tại ngày: 23/02/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 22/02/2024 Tại ngày: 23/02/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 21/02/2024 Tại ngày: 22/02/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 20/02/2024 Tại ngày: 21/02/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 19/02/2024 Tại ngày: 20/02/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 16/02/2024 Tại ngày: 19/02/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 15/02/2024 Tại ngày: 16/02/2024
 • Tracking error tuần từ 09 đến 15/02/2024 Tại ngày: 16/02/2024
 • Tracking error tuần từ 02 đến 08/02/2024 Tại ngày: 15/02/2024
 • Tracking error tuần từ 26/1 đến 2/2/2024 Tại ngày: 02/02/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 30/01/2024 Tại ngày: 31/01/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 29/01/2024 Tại ngày: 30/01/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 26/01/2024 Tại ngày: 29/01/2024
 • Tracking error tuần từ 19 đến 25/01/2024 Tại ngày: 26/01/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 25/01/2024 Tại ngày: 26/01/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 24/01/2024 Tại ngày: 25/01/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 23/01/2024 Tại ngày: 24/01/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 22/01/2024 Tại ngày: 23/01/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 19/01/2024 Tại ngày: 22/01/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 18/01/2024 Tại ngày: 19/01/2024
 • Tracking error tuần từ 12 đến 18/01/2024 Tại ngày: 19/01/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 17/01/2024 Tại ngày: 18/01/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 16/01/2024 Tại ngày: 17/01/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 15/01/2024 Tại ngày: 16/01/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 12/01/2024 Tại ngày: 15/01/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 11/01/2024 Tại ngày: 12/01/2024
 • Tracking error tuần từ 05 đến 11/01/2024 Tại ngày: 12/01/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 10/01/2024 Tại ngày: 11/01/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 09/01/2024 Tại ngày: 10/01/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 08/01/2024 Tại ngày: 09/01/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 05/01/2024 Tại ngày: 08/01/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 04/01/2024 Tại ngày: 05/01/2024
 • Tracking error tuần từ 29/12 đến 04/01/2024 Tại ngày: 05/01/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 03/01/2024 Tại ngày: 04/01/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 02/01/2024 Tại ngày: 03/01/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 29/12/2023 Tại ngày: 02/01/2024
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 28/12/2023 Tại ngày: 29/12/2023
 • Tracking error tuần từ 22 đến 28/12/2023 Tại ngày: 29/12/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 27/12/2023 Tại ngày: 28/12/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 26/12/2023 Tại ngày: 27/12/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 25/12/2023 Tại ngày: 26/12/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 22/12/2023 Tại ngày: 25/12/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 21/12/2023 Tại ngày: 22/12/2023
 • Tracking error tuần từ 15 đến 21/12/2023 Tại ngày: 22/12/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 20/12/2023 Tại ngày: 21/12/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 19/12/2023 Tại ngày: 20/12/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 18/12/2023 Tại ngày: 19/12/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 15/12/2023 Tại ngày: 18/12/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 14/12/2023 Tại ngày: 15/12/2023
 • Tracking error tuần từ 08 đến 14/12/2023 Tại ngày: 15/12/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 13/12/2023 Tại ngày: 14/12/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 12/12/2023 Tại ngày: 13/12/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 11/12/2023 Tại ngày: 12/12/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 08/12/2023 Tại ngày: 11/12/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 07/12/2023 Tại ngày: 08/12/2023
 • Tracking error tuần từ 01/12 đến 07/12/2023 Tại ngày: 08/12/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 06/12/2023 Tại ngày: 07/12/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 05/12/2023 Tại ngày: 06/12/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 04/12/2023 Tại ngày: 05/12/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 01/12/2023 Tại ngày: 04/12/2023
 • Tracking error tuần từ 24/11 đến 30/11/2023 Tại ngày: 01/12/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 30/11/2023 Tại ngày: 01/12/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 29/11/2023 Tại ngày: 30/11/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 28/11/2023 Tại ngày: 29/11/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 27/11/2023 Tại ngày: 28/11/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 24/11/2023 Tại ngày: 27/11/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 23/11/2023 Tại ngày: 24/11/2023
 • Tracking error tuần từ 17 đến 23/11/2023 Tại ngày: 24/11/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 22/11/2023 Tại ngày: 23/11/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 21/11/2023 Tại ngày: 22/11/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 20/11/2023 Tại ngày: 21/11/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 17/11/2023 Tại ngày: 20/11/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 16/11/2023 Tại ngày: 17/11/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 15/11/2023 Tại ngày: 17/11/2023
 • Tracking error tuần từ 10 đến 16/11/2023 Tại ngày: 17/11/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 15/11/2023 Tại ngày: 16/11/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 14/11/2023 Tại ngày: 15/11/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 13/11/2023 Tại ngày: 14/11/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 10/11/2023 Tại ngày: 13/11/2023
 • Tracking error tuần 03 đến 09/11/2023 Tại ngày: 10/11/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 09/11/2023 Tại ngày: 10/11/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 08/11/2023 Tại ngày: 09/11/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 07/11/2023 Tại ngày: 08/11/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 06/11/2023 Tại ngày: 07/11/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 03/11/2023 Tại ngày: 06/11/2023
 • Tracking error tuần 27/10 đến 02/11/2023 Tại ngày: 03/11/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 02/11/2023 Tại ngày: 03/11/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 01/11/2023 Tại ngày: 02/11/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 31/10/2023 Tại ngày: 01/11/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 31/10/2023 Tại ngày: 31/10/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 27/10/2023 Tại ngày: 30/10/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 26/10/2023 Tại ngày: 27/10/2023
 • Tracking error tuần 20 đến 26/10/2023 Tại ngày: 27/10/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 24/10/2023 Tại ngày: 25/10/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 23/10/2023 Tại ngày: 24/10/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 20/10/2023 Tại ngày: 23/10/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 19/10/2023 Tại ngày: 20/10/2023
 • Tracking error tuần 13 đến 19/10/2023 Tại ngày: 20/10/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 18/10/2023 Tại ngày: 19/10/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 17/10/2023 Tại ngày: 18/10/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 16/10/2023 Tại ngày: 17/10/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 13/10/2023 Tại ngày: 16/10/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 12/10/2023 Tại ngày: 13/10/2023
 • Tracking error tuần 06 đến 12/10/2023 Tại ngày: 13/10/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 11/10/2023 Tại ngày: 12/10/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 10/10/2023 Tại ngày: 11/10/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 09/10/2023 Tại ngày: 10/10/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 06/10/2023 Tại ngày: 09/10/2023
 • Tracking error tuần 29/9 đến 5/10/2023 Tại ngày: 06/10/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 05/10/2023 Tại ngày: 06/10/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 04/10/2023 Tại ngày: 05/10/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 03/10/2023 Tại ngày: 04/10/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 02/10/2023 Tại ngày: 03/10/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 29/09/2023 Tại ngày: 02/10/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 28/09/2023 Tại ngày: 29/09/2023
 • Tracking error tuần 22 đến 28/09/2023 Tại ngày: 29/09/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 27/09/2023 Tại ngày: 28/09/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 26/09/2023 Tại ngày: 27/09/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 25/09/2023 Tại ngày: 26/09/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 22/09/2023 Tại ngày: 25/09/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 21/09/2023 Tại ngày: 22/09/2023
 • Tracking error tuần 15 đến 21/09/2023 Tại ngày: 22/09/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 20/09/2023 Tại ngày: 21/09/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 19/09/2023 Tại ngày: 20/09/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 18/09/2023 Tại ngày: 19/09/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 15/09/2023 Tại ngày: 18/09/2023
 • Tracking error tuần 08 đến 14/09/2023 Tại ngày: 15/09/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 14/09/2023 Tại ngày: 15/09/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 13/09/2023 Tại ngày: 14/09/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 12/09/2023 Tại ngày: 13/09/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 11/09/2023 Tại ngày: 12/09/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 08/09/2023 Tại ngày: 11/09/2023
 • Tracking error tuần 01 đến 07/09/2023 Tại ngày: 08/09/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 07/09/2023 Tại ngày: 08/09/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 06/09/2023 Tại ngày: 07/09/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 05/09/2023 Tại ngày: 06/09/2023
 • Tracking error tuần 25 đến 31/08/2023 Tại ngày: 05/09/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 31/08/2023 Tại ngày: 05/09/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 30/08/2023 Tại ngày: 31/08/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 29/08/2023 Tại ngày: 30/08/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 28/08/2023 Tại ngày: 29/08/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 25/08/2023 Tại ngày: 28/08/2023
 • Tracking error tuần 18 đến 24/08/2023 Tại ngày: 25/08/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 24/08/2023 Tại ngày: 25/08/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 23/08/2023 Tại ngày: 24/08/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 22/08/2023 Tại ngày: 23/08/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 21/08/2023 Tại ngày: 22/08/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 18/08/2023 Tại ngày: 21/08/2023
 • Tracking error tuần 11 đến 17/08/2023 Tại ngày: 18/08/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 17/08/2023 Tại ngày: 18/08/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 16/08/2023 Tại ngày: 17/08/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 15/08/2023 Tại ngày: 16/08/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 14/08/2023 Tại ngày: 15/08/2023
 • Kết quả giao dịch hoán đổi quỹ ngày GD 11/08/2023 Tại ngày: 14/08/2023
 • Tracking error tuần 04 đến 10/08/2023 Tại ngày: 10/08/2023
 • Tracking Error tuần 13/07 đến 03/08/2023 Tại ngày: 04/08/2023
 • Biên bản họp ĐHNĐT thường niên 2024 Tại ngày: 25/04/2024
 • Nghị quyết ĐHNĐT thường niên 2024 Tại ngày: 25/04/2024
 • TB tạm ngừng giao dịch từ ngày 26/4 đến hết 9/5 Tại ngày: 23/04/2024
 • CV dinh chinh BCTC Q1.2024 Tại ngày: 22/04/2024
 • Thư mời và Tài liệu họp ĐHNĐT 2024 Tại ngày: 02/04/2024
 • CBTT về đăng ký tham dự ĐHNĐT thường niên 2024 Tại ngày: 08/03/2024
 • NQ 03 của Ban đại diện quỹ ETF BVFVN DIAMOND Tại ngày: 08/03/2024
 • CBTT tạm ngừng giao dịch từ 31/1 đến 14/2/2024 Tại ngày: 29/01/2024
 • Ký HĐ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 Tại ngày: 14/12/2023
 • CBTT Bất thường về NNB của quỹ FTF Tại ngày: 18/09/2023
 • Phân công Người điều hành Quỹ ETF BVFVN DIAMOND Tại ngày: 05/09/2023
 • TB Ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên của quỹ Tại ngày: 03/08/2023
 • Biên bản họp Ban đại diện quỹ BVFVND Tại ngày: 06/07/2023
 • Nghị quyết Ban đại diện quỹ BVFVND Tại ngày: 06/07/2023
 • Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHNĐT lần 1 Tại ngày: 15/06/2023
 • Kết quả chào bán ra công chúng Tại ngày: 14/06/2023