HOTLINE: 04.3928.8585
BVFVND

Quỹ đầu tư hoán đổi danh mục ETF BVFVN DIAMOND

 • NAV/CCQ tại ngày 25/05/2023 10.000 VND
 • Thay đổi so với kỳ trước NAV/CCQ tại ngày 24/05/2023 0,01 %
 • Thay đổi so với đầu năm N/A

Quỹ đầu tư hoán đổi danh mục ETF BVFVN DIAMOND

Mục tiêu đầu tư của quỹ là mô phỏng gần nhất có thể biến động của chỉ số tham chiếu (VNDIAMOND)

Giới thiệu quỹ BVFVND

Tại sao nên lựa chọn đầu tư vào Quỹ BVFVND?

 • Lợi nhuận hấp dẫn

  Lợi nhuận bám sát chỉ số tham chiếu VNDiamond vốn là chỉ số có nhiều ưu điểm và tăng trưởng vượt trội trên thị trường

 • An toàn và minh bạch Quỹ được giám sát bởi Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước & ngân hàng VCB, Hội sở chính
 • Linh hoạt và thanh khoản cao CCQ được niêm yết trên thị trường và giao dịch trên thị trường chứng khoán theo các phiên giao dịch
 • Chuyên nghiệp Quỹ được quản lý bởi các chuyên gia tài chính hàng đầu và nhiều kinh nghiệm, cùng với các công cụ đầu tư được thiết kế theo chuẩn mực quốc tế
 • Thu hút sự quan tâm của NĐTNN Nhà đầu tư nước ngoài có thể sở hữu các cổ phiếu đã full room thông qua việc đầu tư vào quỹ ETF
 • Mức phí cạnh tranh Quỹ có mức phí rất cạnh tranh so với thị trường

Những ai phù hợp tham gia quỹ BVFVND?

 • Cá nhân và tổ chức
  Có nguồn tiền nhàn rỗi và mong muốn đầu tư trong trung và dài hạn
 • Nhà đầu tư nước ngoài bị hạn chế sở hữu các cổ phiếu trong rổ cổ phiếu của chỉ số VNDiamond
  Bằng việc đầu tư thông qua quỹ ETF
 • Nhu cầu đa dạng hóa
  Nhà đầu tư có nhu cầu đa dạng hóa và gia tăng tài sản sở hữu thông qua các loại sản phẩm tài chính

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

BVFVND VNDIAMOND
NAV/CCQ 10.000 VND 1.548 VND
1 tháng N/A -2,3 %
3 tháng N/A -4,16 %
6 tháng N/A 4,91 %
Lũy kế từ đầu năm N/A -1,38 %
1 năm N/A -15,21 %
Lũy kế từ khi hoạt động 5,82 % 56,22 %

NAV/CCQ

10000 +0,01% tại ngày : 25/05/2023

Dữ liệu chính

 • Ngày thành lập
 • Giấy phép số
 • Ngân hàng giám sát VCB, Hội sở chính
 • Thành viên lập quỹ BVSC, BSC
 • Benchmark VNDIAMOND
  1.548 VND
 • Tracking Error 0,12 %
 • Mức đầu tư tối thiểu 1 lô chứng chỉ quỹ
 • Tần suất giao dịch Hàng ngày
 • Phí quản lý 0,5%/NAV/năm
 • Phí giao dịch mua Miễn phí
 • Phí giao dịch bán 0,1% trên giá trị giao dịch của Lô CCQ

Mức phí quản lý cạnh tranh so với thị trường

DANH MỤC

DANH MỤC Tỷ trọng
Ngân hàng 90,2 %
Tài nguyên cơ bản 0,2 %
Viễn thông 3,1 %
Hàng hóa công nghiệp và dịch vụ 1,9 %
Bất động sản 0,3 %
Hàng hóa cá nhân và hộ gia đình 4,2 %

Lập kế hoạch tài chính

Baoviet Fund thấu hiểu khách hàng có những mục tiêu tài chính trong trung và dài hạn như tích lũy mua sắm, cho con du học hay hưu trí. Để đạt được những mục tiêu như vậy luôn cần một bản kế hoạch chi tiết và được thực hiện nhanh chóng ngay hôm nay. Baoviet Fund luôn sẵn sàng đồng hành và giúp khách hàng đạt được những mục tiêu tài chính của mình.

Hãy cùng Baoviet Fund lập kế hoạch tài chính ngay hôm nay

BAN ĐIỀU HÀNH

Bà Nguyễn Thị Hải Vân

Quản lý Danh mục - Người điều hành thứ 1
 • Cử nhân Tài chính Ngân hàng – Đại học Kinh tế quốc dân
 • Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng – Đại học ESCP Europe và Paris Dauphine
 • Hơn 14 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đầu tư, trong đó có 10 năm kinh nghiệm quản lý danh mục đầu tư và quỹ đầu tư
 • Giám đốc Quản lý danh mục, Khối Đầu tư, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt, từ tháng 8/2015 đến nay
 • Phó phòng Phân tích lãi suất cố định từ năm 2010 đến 8/2015

Ông Nguyễn Đức Lương

Quản lý Danh mục - Người điều hành thứ 2
 • Cử nhân TCNH – Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội
 • Hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đầu tư tài chính
 • Quản lý danh mục, Khối Đầu tư, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt, từ tháng 3/2019
 • Giám đốc Quản lý Danh mục, Khối Đầu tư, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt từ 09/2015 đến 03/2019
 • Chứng chỉ hành nghề QLQ do UBCK NN cấp năm 2014

TÀI LIỆU QUỸ

 • BẢN CÁO BẠCH QUỸ 26.04.2023 Tại ngày: 25/05/2023
 • Điều lệ quỹ 26.04.2023 Tại ngày: 25/05/2023
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến Tại ngày: 25/05/2023